แม่ทุกคนอยากเห็นลูกมีพัฒนาการและการเรียนรู้ที่ก้าวไกลสมองคือสิ่งสำคัญให้ลูกน้อยมีพัฒนาการในทุกด้าน
โภชนาการคือพื้นฐานสำคัญที่ช่วยให้สมองพัฒนาอย่างสมวัย คุณแม่ทั้งหลายจึงอยากได้ความมั่นใจ ว่าลูกได้รับสารอาหารสมองอย่างเต็มที่ และเพียงพอ โดยเฉพาะ กรดไขมัน โอเมก้า 369 และกรดอะมิโนจำเป็น 9 ชนิด ที่ช่วยเสริมสร้างเซลล์สมองและการทำงานของสารสื่อประสาท
สำรวจ...คิดค้น...เพื่อการเรียนรู้ของเด็กไทย
50% ของเด็กไทยมี IQ ต่ำกว่ามาตรฐาน
โฟร์โมสต์ โอเมก้า 369 สูตรคิดค้น จากสถาบันวิจัย ฟรีสแลนด์คัมพิน่า ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อให้เหมาะสม กับโภชนาการของเด็กไทย ตามผล การสำรวจภาวะโภชนาการเด็ก
โครงการซีนัท (SouthEast Asia Nutrition Survey) พร้อมด้วยกรดอะมิโนจำเป็น 9 ชนิด ที่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ช่วยส่งเสริมพัฒนา การทางสมองและร่างกายของเด็กอย่างเต็มที่
*SEANUTS (South East Asian Nutrition Survey) เป็นโครงการสำรวจด้านโภชนาการระดับโลก