สถาบันวิจัย FrieslandCampina ประเทศเนเธอร์แลนด์


เรามีความเชี่ยวชาญเรื่องโภชนาการและพัฒนาการของเด็กโดยเฉพาะ

ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยและความเชี่ยวชาญของนักวิทยาศาสตร์และ นักโภชนาการ กว่า 320 คน ของสถาบันวิจัย ฟรีสแลนด์คัมพิน่า ประเทศเนเธอร์แลนด์ เราได้คิดค้น วิจัยผลิตภัณฑ์นมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีสารอาหารที่เหมาะสมต่อการ ส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกายและสมองของเด็กให้เติบโตอย่างเต็มที่ จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นเปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่จำเป็น ต่อพัฒนาการของเด็ก

ยิ่งไปกว่านั้นด้วยความเชี่ยวชาญในการผลิตนมมายาวนานกว่า 145 ปี ของฟรีสแลนด์คัมพิน่า เราจึงมีเทคโนโลยีในการทำให้นมมีคุณภาพดี และคงคุณค่า นั้นไว้จนถึงมือผู้บริโภค จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์นมทุกกล่องที่พัฒนาและผลิตจากฟรีสแลนด์คัมพิน่า มีคุณภาพสูงเหมาะสำหรับเด็กและทุกคนในครอบครัว