รวมคำถามที่พบบ่อย (FAQs) โฟร์โมสต์ โอเมก้า 369


 1. กรดอะมิโนจำเป็น 9 ชนิด คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร?

  ตอบ กรดอะมิโน หรือ Amino Acid คือหน่วยย่อยที่สุดของโปรตีนที่ร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ได้ทันที โดยกรดอะมิโนนี้ มีสองชนิด คือ กรดอะมิโนจำเป็น ที่ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้ ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้น มีทั้งสิ้น 9 ชนิด และ กรดอะมิโนไม่จำเป็น หรือ กรดอะมิโนที่ร่างกายสามารถสร้างเองได้
  กรดอะมิโนจำเป็น มีส่วนช่วยในการพัฒนาสมอง เพราะเป็นตัวช่วยในการสร้างเซลล์สมอง และเป็นสารสื่อประสาท ที่ช่วยให้ระบบประสาทและสมองทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ


 2. กรดไขมันโอเมก้า 369 คืออะไร และมีประโยช์นอย่างไร?

  ตอบ กรดไขมันโอเมก้า 369 คือกรดไขมันแบบไม่อิ่มตัวที่พบอยู่มากในสมอง และดวงตา โดยกรดไขมันนี้พิสูจน์แล้วว่าช่วยสร้างเครือข่ายใยประสาทในสมองเด็ก ทำให้เด็กฉลาด สมาธิดี


 3. สารอาหาร DHA คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร?

  ตอบ ดีเอชเอ (DHA หรือ Docosahexaenoic acid) เป็นกรดไขมันจำเป็น ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานของสมอง เด็กจึงควรได้รับดีเอชเอในปริมาณที่เพียงพอต่อพัฒนาการสมองและสายตา โดยเฉพาะในเด็กอายุ 2 – 6 ปี ที่สมองจะมีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว ถึง 90% เกือบสมบูรณ์เท่าผู้ใหญ่


 4. นมโฟร์โมสต์โอเมก้าโกลด์ และ โฟร์โมสต์โอเมก้า 369 เหมาะกับ ใคร?

  ตอบ นมโฟร์โมสต์โอเมก้าโกลด์ และ โฟร์โมสต์โอเมก้า 369 สามารถรับประทานได้ในเด็ก และ ผู้ใหญ่ทุกคนที่ต้องการสารอาหารสูง


 5. นมโฟร์โมสต์โอเมก้าโกลด์ และ โฟร์โมสต์โอเมก้า 369 แตกต่างกันอย่างไร?

  ตอบ ทั้งโฟร์โมสต์โอเมก้าโกลด์ และ โฟร์โมสต์ โอเมาก้า 369 มีสารอาหารที่สูงและเหมาะสมในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กทั้งคู่
  โฟร์โมสต์โอเมก้าโกลด์ จะมี Triple Proplus ซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของโฟร์โมสต์ที่ส่งเสริมพัฒนาการ 3 ด้าน มี DHA สูงถึง 5 เท่า ซึ่งสูงที่สุดในตลาดพร้อมด้วยวิตามิน เกลือแร่ต่างๆอีกมากมาย
  โฟร์โมสต์ โอเมาก้า 369 จะมี Omega 369 ที่ช่วยบำรุงสมอง และมีกรดอะมิโนจำเป็น 9 ชนิด ซึ่งเป็นสารอาหารที่สำคัญในการสร้างการเจริญเติบโตของสมอง


 6. สารอาหารดีเอชเอ กับ โอเมก้า 3 แตกต่างกันอย่างไร?

  ตอบ ดีเอชเอ เป็นกรดไขมันที่สำคัญที่สุดต่อระบบประสาท เพราะเป็นโครงสร้างพื้นฐานของสมองและเซลล์ประสาทตา โอเมก้า 3 เป็นสารตั้งต้นในการสร้าง DHA ในร่างกายไม่สามารถสร้าง DHA ได้หากไม่มีโอเมก้า 3


 7. นมทั่วไปกับนมเด็กแตกต่างกันอย่างไร?

  ตอบ นมสำหรับเด็ก เป็น นมที่ได้รับการคิดค้นเพื่อให้มีสารอาหารเหมาะสมกับความต้องการของเด็ก ซึ่งมีการเจริญเติบโต ที่รวดเร็ว ทั้งทางด้าน ร่างกายและสมอง นมสำหรับเด็กจึงเป็นนมที่มีการเพิ่มสารอาหาร วิตามิน และแร่ธาตุ ที่จำเป็นต่างๆ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกายและสมอง


 8. ผลการวิจัย SEANUTS คืออะไร?

  ตอบ ผลวิจัยของโครงการ SEANUTS หรือ South East Asian Nutrition Surveys เป็นโครงการสำรวจด้านโภชนาการของเด็กในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยร่วมมือระหว่าง Royal FrieslandCampina ประเทศเนเธอร์แลนด์ และสถาบันวิจัยด้านโภชนาการชั้นนำของประเทศ พบว่า 60% ของเด็กไทยได้รับสารอาหารที่จำเป็นในการบำรุงสมองและร่างกายได้แก่ ธาตุเหล็ก วิตามินดี สังกะสี และวิตามินเอ ต่ำกว่ามาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกำหนด โฟร์โมสต์ โอเมก้า 369 จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้มีสารอาหารในนมที่สูงและเหมาะสมกับภาวะโภชนาการของเด็กไทยมากที่สุด


 9. การดื่มนมเป็นประจำทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นหรือไม่?

  ตอบ ปัญหาเรื่องน้ำหนักเกินมาตรฐาน ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการบริโภคมากเกินกว่าที่ร่างกายต้องการ ปัจจุบันมีผลงานวิจัยยืนยันแล้วว่า การบริโภคอาหารที่ให้พลังงานที่ต่ำควบคู่กับการดื่มนมให้มากขึ้น มีความสัมพันธ์กันและมีส่วนทำให้น้ำหนักลดลงได้ เพราะแคลเซียมที่เราได้รับจากนมที่ดื่มเข้าไป จะช่วยเข้าไปขัดขวางการสร้างหรือสะสมของชั้นไขมัน


 10. การดื่มนมเป็นสาเหตุของ การท้องเสีย และท้องผูกในเด็กหรือไม่

  ตอบ หลายท่านสังเกตว่า เมื่อเด็กบางคนเริ่มดื่มนม จะมีอาการท้องเสีย แท้จริงแล้ว สาเหตุของการท้องเสียในเด็กบางคนเกิดจากการที่ ร่างกายเด็กไม่สามารถสร้าง เอนไซม์ แลคเตส ที่ใช้ในการย่อยสลาย น้ำตาลแลคโตสในนมได้ ทำให้เด็กเกิดอาการท้องเสีย ซึ่งอาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้ ในเด็กเอเชียเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม หากเด็กเริ่มดื่มนมเป็นประจำ อาการท้องเสียจะหายไปเนื่องจากร่างกายจะถูกกระตุ้น ให้ผลิตเอ็นไซน์ แลคเตส ได้เอง จึงแนะนำให้ช่วงที่ลูกเริ่มดื่มนม หากมีอาการท้องเสีย ควรจะเริ่มจากปริมาณน้อยๆก่อน และสามารถเพิ่มขึ้นได้หลังจากที่เด็กมีการปรับตัวแล้ว
  อาการท้องผูกเป็นอีกอาการที่คุณแม่สามารถพบเจอได้ในกลุ่มเด็กบางคน แท้จริงแล้ว อาการท้องผูกเกิดจากการที่ร่างกายไม่ได้รับ สารอาหารที่จำเป็นต่อการย่อยอาหารเพียงพอ ยกตัวอย่างเช่น ไฟเบอร์ เด็กบางคนดื่มนมในปริมาณที่มาก และทำให้รับประทานอาหารอื่นได้น้อยลง ทำให้เกิดอาการท้องผูกได้ ดังนั้น พ่อแม่จึงควร ดูแลให้ลูกน้อย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เหมาะสม ครบทั้ง 5 หมู่ ปัญหาเรื่องท้องผูกก็จะหมดไป


 11. การดื่มนมจำเป็นสำหรับเด็กๆเท่านั้น?

  ตอบ หลายคนคิดว่าประโยชน์ของนมไว้สำหรับเป็นอาหารเสริมของเด็ก หรือ ประโยชน์ของนมเป็นสำหรับเสริมสร้างการเจริญเติบโตในวัยเด็กเท่านั้น เมื่อเติบโตขึ้นประโยชน์ของนมจึงไม่มีความเกี่ยวข้องกับโภชนาการของผู้ใหญ่ ซึ่งในความจริงนั้น ร่างกายของเรายังคงมีความต้องการประโยชน์ของนมและสารอาหารตลอดเวลาในทุกช่วงวัย โดยเฉพาะแคลเซียมเพื่อเสริมสร้างกระดูก ซึ่งมีการสลายตัวและสร้างใหม่อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้น ร่างกายก็จะมีเสื่อมสลายของแคลเซียมในกระดูกมากขึ้น ดังนั้น ประโยชน์ของนมยังเหมาะสำหรับผู้ใหญ่ เนื่องจากการดื่มนมมีแคลเซียมจากธรรมชาติ จะช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนได้


 12. กรดอะมิโนจำเป็น มี่กี่ชนิด?

  ตอบ แท้จริงแล้วกรดอะมิโนจำเป็นมีทั้งหมด 9 ชนิด กรดอะมิโนชื่อ ฮีสทีดีน เป็นกรดอะมิโนที่มีประโยชน์เฉพาะสำหรับเด็ก ทำให้บางครั้งเมื่อพูดถึงประโยชน์ในผู้ใหญ่ จึงมีการพูดถึง กรดอะมิโนเพียง 8 ชนิดเท่านั้น