รวมคำถามที่พบบ่อย (FAQs) โฟร์โมสต์ โอเมก้า 3 6 9


 1. โฟร์โมสต์ โอเมก้า 3 6 9 คืออะไร?

  ตอบ โฟร์โมสต์โอเมก้า 3 6 9 เป็นสูตรคิดค้นจากการวิจัย SEANUTS ซึ่งเป็นการวิจัยเรื่องภาวะโภชนาการของเด็ก เพื่อให้มีสารอาหารในนมที่สูงและเหมาะสมเพื่อส่งเสริมศักยภาพสมองและร่างกายของเด็กได้อย่างเต็มที่ โดยจุดเด่นอยู่สารอาหารในนมที่มี โอเมก้า 3 6 9 ซึ่งเป็นกรดไขมันจำเป็นที่ร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้ ต้องรับประทานจากอาหารหรือดื่มนมที่มีโอเมก้า 3 6 9 เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีสารอาหารในนมประเภทอื่นๆ วิตามินดีสูง ธาตุเหล็กสูง และ วิตามินบี12สูง และวิตามินแร่ธาตุอื่นๆ อีกมายมาย


 2. ผลการวิจัย SEANUTS คืออะไร?

  ตอบ ผลวิจัยของโครงการ SEANUTS หรือ South East Asian Nutrition Surveys เป็นโครงการสำรวจด้านโภชนาการของเด็กในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยร่วมมือระหว่าง Royal FrieslandCampina ประเทศเนเธอร์แลนด์ และสถาบันวิจัยด้านโภชนาการชั้นนำของประเทศ พบว่า 60% ของเด็กไทยยังได้รับสารอาหารที่จำเป็นในการบำรุงสมองและร่างกายได้แก่ ธาตุเหล็ก วิตามินดี สังกะสี และวิตามินเอ ต่ำกว่ามาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกำหนด

  โฟร์โมสต์ โอเมก้า 3 6 9 จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้มีสารอาหารในนมที่สูงและเหมาะสมกับภาวะโภชนาการของเด็กไทยมากที่สุด


 3. กรดไขมันโอเมก้า 3 6 9 คืออะไร?

  ตอบ โอเมก้า 3 และ โอเมก้า 6 เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวจำเป็นร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้ ต้องได้รับจากสารอาหารเท่านั้น โอเมก้า 9 คือ กรดไขมันที่ร่างกายสร้างขึ้นจากไขมันไม่อิ่มตัว โอเมก้า 3 และ โอเมก้า 6 หรือจากอาหารบางประเภท


 4. ประโยชน์ของโอเมก้า?

  ตอบ เป็นสารตั้งต้นในการสร้าง DHA ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานของสมอง และเซลล์ประสาทตาช่วยบำรุงประสาทและสมอง โดยการสร้างเยื่อหุ้มเซลล์สมองให้สามารถทำงานร่วมกับเซลล์ประสาทอื่นๆ ทั้งในด้านสมาธิและความจำ มีส่วนสำคัญต่อพัฒนาการสมองของเด็ก


 5. สารอาหารดีเอชเอ คืออะไร?

  ตอบ ดีเอชเอ (DHA หรือ Docosahexaenoic acid) เป็นกรดไขมันจำเป็น ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานของสมองและเซลล์ประสาทตา เด็กๆจึงควรได้รับดีเอชเอในปริมาณที่เพียงพอต่อพัฒนาการสมองและสายตาอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในเด็กอายุ 2 – 6 ปี ที่สมองจะมีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว ถึง 90% เกือบสมบูรณ์เท่าผู้ใหญ่


 6. สารอาหารดีเอชเอ กับ โอเมก้า แตกต่างกัน?

  ตอบ ดีเอชเอ เป็นกรดไขมันที่สำคัญที่สุดระบบประสาท เพราะเป็นโครงสร้างพื้นฐานของสมองและเซลล์ประสาทตา ทั้งนี้ในสมองและประสาทตาของคนเราประกอบด้วยเซลล์ไขมันหลายชนิด แต่ชนิดที่มีมากที่สุดถึง 40% ของกรดไขมันในสมองและ 60% ของกรดไขมันในประสาทตา ก็คือ ดีเอชเอ โอเมก้า 3 เป็นสารตั้งต้นในการสร้าง DHA ในร่างกาย


 7. ทำไมเด็กควรดื่มนมสำหรับเด็ก?

  ตอบ เด็กเป็นช่วงที่ร่างกายและสมองมีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว จึงมีความต้องการทางสารอาหารในนมที่แตกต่างจากผู้ใหญ่ นอกจากการทานอาหารให้ครบ 5 หมู่แล้ว จึงควรดื่มนมเพื่อช่วยเสริมให้ลูกได้รับสารอาหารอย่างพอเพียงต่อพัฒนาการที่ดีทั้งด้านร่างกายและสมอง


 8. นมโฟร์โมสต์ โอเมก้า 3 6 9 เหมาะกับเด็กช่วงอายุใด?

  ตอบ นมโฟร์โมสต์ โอเมก้า 3 6 9 สามารถรับประทานได้ในทุกวัย ทั้งเด็กเล็ก และผู้ใหญ่ที่ต้องการสารอาหารสูง แต่เนื่องจากสูตรสารอาหารในนมมีการคิดค้นและวิจัยเพื่อให้เหมาะกับความต้องการทางสารอาหารสำหรับเด็กมาโดยเฉพาะ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายและสมองเป็นพิเศษ จึงแนะนำให้เด็กช่วงวัยนี้ดื่มเป็นหลัก


 9. การดื่มนมเป็นประจำเป็นประจำทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นหรือไม่?

  ตอบ ปัญหาเรื่องน้ำหนักเกินมาตรฐาน ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการบริโภคมากเกินกว่าที่ร่างกายต้องการ ปัจจุบันมีผลงานวิจัยยืนยันแล้วว่า การบริโภคอาหารที่ให้พลังงานที่ต่ำควบคู่กับการดื่มนมให้มากขึ้น มีความสัมพันธ์กันและมีส่วนทำให้น้ำหนักลดลงได้ เพราะแคลเซียมที่เราได้รับจากนมที่ดื่มเข้าไป จะช่วยเข้าไปขัดขวางการสร้างหรือสะสมของชั้นไขมัน ประโยชน์ของนมอีกข้อ คือ นมเป็นอาหารที่จัดอยู่ในหมวดอาหารที่ค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ (Low GI) พลังงานจะถูกปล่อยออกมาอย่างสม่ำเสมอคงที่ ส่งผลให้ผู้ดื่มจะรู้สึกอยู่ท้อง และไม่หิวง่าย


 10. การดื่มนมจำเป็นสำหรับเด็กๆ เท่านั้น?

  ตอบ หลายคนคิดว่าประโยชน์ของนมไว้สำหรับเป็นอาหารเสริมของเด็ก หรือ ประโยชน์ของนมเป็นสำหรับเสริมสร้างการเจริญเติบโตในวัยเด็กเท่านั้น เมื่อเติบโตขึ้นประโยชน์ของนมจึงไม่มีความเกี่ยวข้องกับโภชนาการของผู้ใหญ่ ซึ่งในความจริงนั้น ร่างกายของเรายังคงมีความต้องการประโยชน์ของนมและสารอาหารตลอดเวลาในทุกช่วงวัย โดยเฉพาะแคลเซียมเพื่อเสริมสร้างกระดูก ซึ่งมีการสลายตัวและสร้างใหม่อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้น ร่างกายก็จะมีเสื่อมสลายของแคลเซียมในกระดูกมากขึ้น ดังนั้น ประโยชน์ของนมยังเหมาะสำหรับผู้ใหญ่ เนื่องจากการดื่มนมมีแคลเซียมจากธรรมชาติ จะช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนได้