พัฒนาสมองให้ลูกน้อยฉลาดสมวัย

Foremost-Omega-brain-development-01

การพัฒนาสมองในช่วงวัยเด็กไม่ได้มีแค่เรื่องของความฉลาดเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะสมองเป็นเหมือนเจ้านายของร่างกาย การทำงานของระบบในร่างกายรวมถึงการคิด และการกระทำต่างๆ ของเราจึงล้วนเกิดจากสมองทั้งสิ้น การค้นคว้าวิจัยทำให้เราทราบว่าการพัฒนาสมองเกิดจากการพัฒนาร่างกายองค์รวม ได้แก่ กระบวนการรู้คิด การพัฒนาทางร่างกาย การพัฒนาทางอารมณ์ และการเข้าสังคม

การส่งเสริมให้ลูกน้อยมีโอกาสออกไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ ทำให้เกิดการพัฒนา กระบวนการคิด สร้างสรรค์ ช่างสังเกต บวกกับการกระตุ้นให้ลูกน้อยออกไปวิ่งเล่นแทนที่จะนั่งดูทีวีหรือเล่นโทรศัพท์ จะทำให้เขาได้พัฒนาทักษะและประสาทสัมผัสทั้ง 7 ได้อย่างเต็มที่ เรียนรู้เคล็ดลับการต่อยอดพัฒนาสมอง โดยพัฒนาประสาทสัมผัสทั้ง 7 ที่นี่ ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อพ่อแม่มีการตอบสนองอย่างเหมาะสม ขณะที่ลูกน้อยแสดงอารมณ์ที่หลากหลายจะทำให้ลูกมีพัฒนาการทางอารมณ์ที่ดี พ่อแม่ส่วนมากมักไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเมื่อลูกงอแง ดื้อรั้น หรือมีพฤติกรรมก้าวร้าว การนิ่งเฉยหรือการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมล้วนเป็นตัวการกระตุ้นส่งเสริมให้ลูกน้อยคงพฤติกรรมเหล่านั้นไว้ ซึ่งอาจส่งผลต่อ การเข้าสังคม นอกจากนั้นการพาลูกไปเล่นกับเด็กอื่นๆ หรือพบเจอคนอื่นๆบ้าง จะช่วยให้เขามีความกล้า และปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมเมื่อเข้าโรงเรียน ทำให้เด็กไม่เกิดความเครียดที่มีผลต่อการพัฒนาสมองได้