เข้าใจพฤติกรรมลูกน้อย กุญแจสู่พัฒนาการสมอง

Foremost-Omega-brain-development-04

มีผลวิจัยที่พิสูจน์แล้วว่าปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งของการพัฒนาสมองก็คือ ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ หรือคนที่ใกล้ชิดกับเด็ก ดังนั้นพ่อแม่ควรใช้เวลาในการสังเกตเพื่อให้เข้าใจในพฤติกรรมธรรมชาติของลูก และเรียนรู้ที่จะสื่อสารกับลูกอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ในวัยทารก ซึ่งในวัยเด็กลูกอาจยังไม่สามารถใช้ภาษาเพื่อส่งสารที่ตัวเองต้องการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นการเอาใจใส่ และหัดสังเกตจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก

การตอบสนองของพ่อแม่จะช่วยกระตุ้นการพัฒนาสมองของลูกน้อย เนื่องจากลูกจะเกิดการจดจำ และเรียนรู้ ในขณะที่เส้นใยประสาทของสมองก็จะเกิดการเชื่อมต่อกันอย่างต่อเนื่อง ยิ่งไปกว่านั้นการสอนให้ลูกรู้จัก และเข้าใจอารมณ์ของตัวเองก็จะช่วยให้ลูกสามารถพัฒนาสมอง และอารมณ์ได้ดีขึ้น เช่น เมื่อลูกโมโหหงุดหงิด พ่อแม่ควรพูดคุยให้ลูกรู้จักอารมณ์ของตัวเองขณะนั้น หรือในบางครั้งลูกมีความตั้งใจที่จะทำบางอย่าง แล้วเกิดเหตุที่ทำให้ไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจทำให้รู้สึกโมโห พ่อแม่ต้องสอนให้ลูกรู้จักกับอารมณ์ตัวเอง และชี้ให้เห็นถึงสาเหตุ ด้วยการพูดคุยเพื่อให้ลูกหัดรับฟังความเห็นคนอื่น

นอกจากนั้นความเครียดของลูกน้อย ยังเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การพัฒนาสมองช้ากว่าวัยอันควร เนื่องจากเมื่อเด็กเกิดความเครียดจะเกิดการปิดกั้นการรับรู้ ทำให้สมองหยุดการพัฒนา ความเครียดของลูกน้อยอาจเกิดได้หลายสาเหตุรวมถึงความเครียดเมื่อเข้าโรงเรียน หรือเปลี่ยนสภาพแวดล้อม การสังเกตุ และปฏิบัติตัวของคุณพ่อคุณแม่จะช่วยให้ลูกน้อยปราศจากความเครียดได้