มหัศจรรย์ทักษะ 7 สัมผัส ต่อยอดการพัฒนาสมอง

foremost omega brain development 7 senses content 4

เพราะการค้นคว้าวิจัยพบว่าเด็กช่วงอายุ 1-6 ขวบเป็นช่วงหน้าต่างแห่งโอกาส (window of opportunity) ในการพัฒนาสมอง สมองของเด็กในช่วงอายุนี้จะพัฒนาสูงสุดถึง 90% หรือเกือบสมบูรณ์เท่าผู้ใหญ่ นอกจากที่ลูกน้อยต้องได้รับสารอาหารที่ช่วยให้สมองพัฒนาอย่างเต็มที่แล้ว การส่งเสริมให้ลูกน้อยได้ฝึกฝนการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 7 ยังเป็นความมหัศจรรย์ที่คุณพ่อคุณแม่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาสมองของลูกน้อยได้โดยไม่ยาก

การฝึกฝนพัฒนา 7 ทักษะสัมผัส ได้แก่ การมองเห็น การสัมผัส การได้ยิน การชิมรส การดมกลิ่น การทรงตัว การเคลื่อนไหว อาจดูเหมือนเป็นเพียงพื้นฐานที่เด็กๆ ทุกคนน่าจะพัฒนาได้ตามวัย แต่คุณพ่อคุณแม่รู้หรือไม่ว่ามีเด็กจำนวนไม่น้อยที่ไม่สามารถพัฒนาสมองได้อย่างเต็มที่เพราะขาดการกระตุ้นอย่างเหมาะสมเพื่อให้เขาได้พัฒนาทักษะสัมผัสทั้ง 7 เพราะเมื่อร่างกายได้รับการฝึกฝน ซึมซับข้อมูลจากสิ่งต่างๆ รอบตัวและส่งข้อมูลไปยังสมอง ร่ายกายจะจดจำสิ่งเหล่านี้ เพื่อสร้างเป็นประสบการณ์ในการเรียนรู้ ประสบการณ์เหล่านี้เองที่จะหล่อหลอมเด็ก และทำให้เด็กสร้างตัวตนของเค้าขึ้นมา ทั้งในด้านพฤติกรรม กระบวนการรู้คิด สติปัญญา ตอบสนองต่อสถานการณ์รอบตัวอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการฝึกฝนประสาทสัมผัสทั้ง 7 ของเด็กนั่นเอง

ประสาทสัมผัสทั้ง7 มีอะไรบ้าง และจะส่งเสริมพัฒนาการลูกน้อยได้อย่างไร คลิก