5 สารอาหารที่ทำให้เด็กฉลาดสุดๆ | โฟร์โมสต์ โอเมก้า

Thumbnail 5 สารอาหารที่ทำให้เด็กฉลาดสุดๆ

5 สารอาหารที่ทำให้เด็กฉลาดสุดๆ

เพิ่มความมั่นใจว่าลูกน้อยจะได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน พ่อแม่จึงหาอาหารเสริมให้กับลูกน้อย และสิ่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือ นมกล่อง

Thumbnail พัฒนาสมองให้ลูกน้อยฉลาดสมวัย

พัฒนาสมองให้ลูกน้อยฉลาดสมวัย

การพัฒนาสมองในช่วงวัยเด็กไม่ได้มีแค่เรื่องของความฉลาดเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะสมองเป็นเหมือนเจ้านายของร่างกาย การทำงานของระบบในร่างกายรวมถึงการคิด และการกระทำต่างๆ ของเราจึงล้วนเกิดจากสมองทั้งสิ้น

Thumbnail มหัศจรรย์ทักษะ 7 สัมผัส ต่อยอดการพัฒนาสมอง

มหัศจรรย์ทักษะ 7 สัมผัส ต่อยอดการพัฒนาสมอง

เพราะการค้นคว้าวิจัยพบว่าเด็กช่วงอายุ 1-6 ขวบเป็นช่วงหน้าต่างแห่งโอกาส (window of opportunity) ในการพัฒนาสมอง สมองของเด็กในช่วงอายุนี้จะพัฒนาสูงสุดถึง 90%

Thumbnail ส่งเสริมพัฒนาการสมองผ่านจินตนาการ

ส่งเสริมพัฒนาการสมองผ่านจินตนาการ

จินตนาการเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยกระตุ้นให้กระบวนการรู้คิด เป็นไปอย่างเต็มศักยภาพ โดยเฉพาะความสามารถในการคิดแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองเพื่อการอยู่รอด

Thumbnail เข้าใจพฤติกรรมลูกน้อย กุญแจสู่พัฒนาการสมอง

เข้าใจพฤติกรรมลูกน้อย กุญแจสู่พัฒนาการสมอง

มีผลวิจัยที่พิสูจน์แล้วว่าปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งของการพัฒนาสมองก็คือ ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ หรือคนที่ใกล้ชิดกับเด็ก ดังนั้นพ่อแม่ควรใช้เวลาในการสังเกตเพื่อให้เข้าใจในพฤติกรรมธรรมชาติของลูก