โฟร์โมสต์ โอเมก้า ชวนน้องๆมาร่วมส่งประกวดภาพระบายสี "ท่องโลกอนาคต กับ โฟร์โมสต์ โอเมก้า"รายละเอียดกติกา:

 1. คลิก Like แฟนเพจ ForemostFamily ที่ https://www.facebook.com/ForemostMomTalk/
 2. ส่งภาพวาดระบายสีในหัวข้อ “ท่องโลกอนาคต กับ โฟร์โมสต์โอเมก้า” โดยถ่ายรูปผลงานหรือสแกนไฟล์ (ขนาดไม่เกิน 2 MB.) แล้วส่งมาที่ ใต้ โพสต์กิจกรรมในเพจ https://www.facebook.com/ForemostMomTalk/photos/a.524712420925174.1073741828.515411535188596/1848797421849994/?type=3&theater หรือ email: foremostomega.contest@gmail.com
 3. ผู้เข้าประกวดต้องมีอายุระหว่าง 3-12 ปี
 4. ไม่จำกัดเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน และแต่ละท่านสามารถส่งผลงานเข้าร่วมได้ไม่จำกัดจำนวน
 5. ระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่วันนี้ - 28 ก.พ. 61
 6. ประกาศผลงานที่ได้รับรางวัล วันที่ 10 มี.ค. 61 (อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม)
 

ประเภทรางวัล

 • อันดับ 1 ทริปไปโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ฟรี! มูลค่า 100,000 บาท
 • อันดับ 2-6 รับทุนการศึกษา มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท (5 รางวัล)
 • อันดับ 7-16 รับทุนการศึกษา มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท (10 รางวัล)
 • 100 ผลงานที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด ได้รับ T-shirt ลายผลงานตนเอง มูลค่ารางวัลละ 600 บาท รวม 116 รางวัล มูลค่ารวม 260,000 บาท
 

Special Gift! :

อันดับ 1-16 รับประกาศนียบัตร จาก ฟรีสแลนด์คัมพิน่า รูปภาพที่ทางทีมงานเลือกจะถูกนำไปเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือนิทานสื่อการเรียนให้น้องๆ ผู้ด้อยโอกาส และโรงเรียนต่างๆ

รูปแบบการตัดสิน :

 • อันดับที่ 1-16 ตัดสินโดยคณะกรรมการจากบริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยพิจารณาจากเกณฑ์ การตัดสิน ดังต่อไปนี้
  1. ความหมายของภาพภายใต้หัวข้อ “ท่องโลกอนาคต กับ โฟร์โมสต์โอเมก้า” 35 คะแนน
  2. จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 35 คะแนน
  3. การให้สีสันและความสวยงามของภาพ 30 คะแนน
 • ผลงานที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด ตัดสินจากจำนวน like ที่เกิดขึ้นกับภาพผลงานในอัลบั้มรวมภาพกิจกรรมตามลิงค์นี้ https://www.facebook.com/pg/ForemostMomTalk/photos/?tab=album&album_id=1848786475184422

รายละเอียดการนับคะแนนโหวต

 1. ผลงานที่ส่งมาประกวดใต้โพสต์กิจกรรม, ใน inbox และบนแฟนเพจโฟร์โมสต์ รวมถึง อีเมล์ foremostomega.contest@gmail.com ทีมงานจะนำมาอัพโหลดใส่อัลบั้มรวมผลงานผู้ร่วมกิจกรรม https://www.facebook.com/pg/ForemostMomTalk/photos/?tab=album&album_id=1848786475184422
 2. เวลา 18.00 น. ของทุกวัน ทีมงานจะอัพเดตภาพผลงานในอัลบั้มกิจกรรม และอัพเดตรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมในหน้า Note สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ link to Note page (ผู้ที่ส่งผลงานหลัง 15.00 น. จะถูกอัพผลงานในวันถัดไป)
 3. คะแนนโหวตจะนับจากจำนวน like ที่เกิดขึ้นกับผลงานในอัลบั้มนี้เท่านั้น
 4. รวมคะแนนโหวตผลงานที่ได้รับจำนวนไลค์มากที่สุดถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.00 น. โดยคัดเลือกผู้ชนะจากจำนวนไลค์ของภาพใน photo album ใน https://www.facebook.com/ForemostMomTalk/
 

เงื่อนไขการรับรางวัล

 1. ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1-6 ทีมงานจะทำการนัดหมาย เพื่อให้เข้ามารับรางวัล โดยเจ้าของผลงานต้องนำผลงานต้นฉบับ พร้อมแสดงความสามารถด้านการวาดรูปและระบายสีเพื่อยืนยันสิทธิ์ต่อหน้าทีมงาน
 2. ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 7-16 และ 100 ผลงานที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด ต้องส่งภาพผลงานต้นฉบับมายืนยันสิทธิ์ภายใน 7 วันนับจากวันที่ประกาศผล (ส่งทางไปรษณีย์) พร้อมแจ้งชื่อ-สกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกรางวัลท่านละ 1 รางวัลเท่านั้น (ยกเว้นกรณีเจ้าของผลงานได้รับรางวัลคะแนนโหวตสูงสุด มีสิทธิ์ได้รับสูงสุด 2 รางวัล คือ 1. รางวัลที่ตัดสินโดยคณะกรรมการ 2. รางวัลที่ได้รับจากการกด like)
 4. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามกฎหมาย
 5. ทุกรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้
 6. ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ทริปโตเกียวดิสนีย์แลนด์ และรางวัลเสื้อยืด T-shirt ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้
 

หมายเหตุ:

 1. ผู้ปกครองที่ส่งผลงานแทนน้องๆ ต้องใช้ Account ของตนเองใน Facebook และมีตัวตนอยู่จริงเท่านั้น
 2. น้องๆ ผู้เป็นเจ้าของผลงาน ต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวเองขึ้นมาใหม่เพื่อร่วมกิจกรรมนี้โดยเฉพาะ มิฉะนั้นจะถือว่าทุจริต
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิกสิทธิ์หากพบว่ามีการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรม
 4. ขอสงวนสิทธิ์ภาพและข้อความทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม ถือเป็นสิทธิ์ของบริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิ์อย่างเด็ดขาดในการพิมพ์และ/หรือเผยแพร่รายชื่อ รูปถ่าย ของผู้ร่วมกิจกรรมเพื่อการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ธุรกิจทั้งในปัจจุบันและ/หรือในอนาคต
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความหรือภาพที่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือสร้างประเด็นขัดแย้งทางสังคม
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการสูญหาย หรือการถูกโจรกรรมข้อมูลของผู้ร่วมกิจกรรม ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใด